remapping

خدمات ریمپ ما:

ریمپ.چیپ تیونینگ ✅افزایش شتاب ، توان و گشتاور ✅سازگار کردن با سوخت ایران ✅برطرف کردن تاخیر پدال✅برطرف کردن کپ دریچه گاز✅برطرف کردن لگ توربو ✅برطرف کردن کپ بین دنده✅برطرف کردن صدای ناک✅برطرف کردن لرزش موتور✅برداشتن محدودیت سرعت❌(به در خواست شما…
تیونینگ

تیونینگ خودرو چیست؟

تیونینگ خودرو چیست؟ تیونینگ کردن چـه مزایا و چـه معایبی دارد؟ بطور کلی تیونینگ کردن یعنی ارتقا دادن بخش هاي مختلف خودرو مثل: قدرت موتور، ظاهر خودرو، و ایجاد تغییرات در سایر بخش هاي خودرو اسـت. تیونینگ مزایای زیادی دارد اما همان قدر هم می تواند معا…
ریمپ-چیست؟

ریمپ چیست؟

ریمپ ایسیو (Remap ECU) تنطیماتی نرم افزاری است که به جای نرم افزار موجود روی  ECU خودرو قرار می گیرد.  ریمپ، خودرو را برای رسیدن به حداکثر راندمان آماده می کند. مپ ایسیو به طور کامل موتور خودرو را تحت کنترل دارد و وقتی ریمپ ایسیو جایگ…